ponudba programov

ATI IN MAMI TELOVADITA Z MENOJ

Vadba je namenjena otrokom letnik rojstva 2021, 2020 in staršem, ki bodo aktivno sodelovali in spodbujali otroka pri spoznavanju in osvajanju naravnih oblik gibanja. Starši se skozi celotno vadbo z otrokom ukvarjajo in ga usmerjajo, otrok pa je zaradi prisotnosti starša bolj motiviran in lažje premaguje zahtevnejše gibalne naloge, hkrati pa se poveže s staršem.

Program vadbe je prilagojen starosti in sposobnosti otrok in poteka pod vodstvom športnih pedagogov in vaditeljev. Vadba je sestavljena iz uvodne elementarne ali tekalne igre, ki poteka ob glasbi in gimnastičnih vaj z različnimi rekviziti (obroči, baloni, žoge, kolebnice). Sledi glavni del v katerem otroci osvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, skakanje, kotaljenje, metanje, zadevanje in lovljenje) in razvijajo osnovne motorične sposobnosti (moč, vzdržljivost, koordinacija, hitrost,…) s pomočjo različnih poligonov. Ob zaključku pa vaje za umirjanje in sprostitev. Vadba traja 60min in poteka 1x tedensko.

Zaželjena so udobna športna oblačila (trenirka, pajkice, kratka majica) in športna obutev (copati z nedrsečim podplatom ali teniski). Prav tako je zaželjeno da imajo starši udobna športna oblačila in pa obvezno čisto obutev.

Urnik vadbe


ŠPORTNI VRTEC ŠD POHORJE

Vadba je namenjena otrokom od 4. leta starosti naprej. Otroci že vadijo samostojno brez prisotnosti staršev. Otrok se nauči vključevanja v skupino, samostojnega premagovanja izzivov in strahov ter s tem krepi svojo samozavest. Cilj vadbe je osvajanje naravnih oblik gibanja in razvijanje osnovni motoričnih sposobnosti s pomočjo elementarnih igre in različnih športno-gibalnih vsebine. Otroci se seznanijo z osnovami ATLETIKE, GIMNASTIKE, IGER Z ŽOGO. Za popestritev vadbe pa organiziramo tudi JUDO, PLAVANJE, SANKANJE, POHODNIŠTVO,… Vadba je prilagojena starosti in razvoju otrok. Z otroci vadijo profesorji športne vzgoje, vaditelji in trenerji iz posameznega športa ter profesorji predšolske vzgoje in razrednega pouka.


Športni vrtec II V to skupino sodijo otroci letnik rojstva 2019. Vadba traja 60min in poteka 2x tedensko. Otroci so lahko hkrati vključeni tudi v program Otroška športna akademija.

Urnik vadbe

Športni vrtec I V to skupino sodijo otroci letnik rojstva 2018 in 2017. Vadba traja 90min in poteka 2x tedensko. Otroci so lahko hkrati vključeni tudi v program Otroška športna akademija.

Urnik vadbe


OTROŠKA ŠPORTNA AKADEMIJA

Otroška športna akademija je program namenjen otrokom in mladini od 4. do 18. leta. Cilj programa je v triletnem obdobju seznaniti otroke z najrazličnejšimi športnimi panogami pod vodstvom strokovnjakov iz področja posameznega športa in jim tako dati možnost, da najdejo šport zase ter se morda vključijo tudi v kakovostni in vrhunski šport. Ustanovitelja programa Otroška športna akademija sta Športno Društvo Pohorje in Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor, v programu pa sodelujejo tudi klubi iz drugih športnih področij. Otroci so lahko vključeni v katerikoli program, ki ga ponuja ŠD Pohorje in hkrati v program Otroška športna akademija. Glavna razlika med programoma je v tem, da v programih, ki jih ponuja ŠD Pohorje z otroci vadijo naši vaditelji, trenerji in učitelji športne vzgoje, v programu Otroška športna akademija pa vključujemo še zunanje sodelavce iz področja posameznega športa.

Otroci so v programu razdeljeni v homogene skupine, ki so formirane glede na starost in sposobnosti otrok. Tudi program vadbe je prilagojen starosti in sposobnosti otrok.

Vadba traja od 60min do 90min in poteka 2-4x tedensko ob različnih urah in na različnih lokacijah v Mariboru z okolico. Cena programa je odvisno od skupine v katero otrok sodi in število vadbenih ur, ki jih ima na teden.


VADBA ZA OTROKE IN MLADINO

Je namenjen otrokom od 7. leta naprej, ki so razdeljeni v homogene skupine, glede na njihovo starost in sposobnost. Za vsako skupino je posebej pripravljen program dela, ki je prilagojen gibalnim sposobnostim otrok te skupine. Otroci in mladina v teh skupinah nadgrajuje pridobljeno športno znanje ter razvija in nadgrajuje osnovne motorične sposobnosti.


Športna šola skupina I V to skupino sodijo otroci letnik rojstva 2016 in 2015. Cilj vadbe je osvajanje, razvijanje in nadgrajevanje naravnih oblik gibanja ter osnovni motoričnih sposobnosti s pomočjo elementarnih igre in različnih športno-gibalnih vsebine. Otroci se seznanijo z osnovami ATLETIKE, GIMNASTIKE, IGER Z ŽOGO IN EKIPNIMI ŠPORTI (nogomet, košarka, rokomet, odbojka) v prilagojeni obliki. Za popestritev vadbe pa organiziramo tudi JUDO, PLAVANJE, SANKANJE, POHODNIŠTVO,… Z otroci vadijo profesorji športne vzgoje, vaditelji in trenerji. Vadba traja 90min in poteka 2x tedensko. Otroci so lahko hkrati vključeni tudi v program Otroška športna akademija.

Urnik vadbe

Športna šola skupina II mlajši V to skupino sodijo otroci letnik rojstva 2014 in 2013. Cilj vadbe je osvajanje, razvijanje in nadgrajevanje naravnih oblik gibanja ter osnovni motoričnih sposobnosti s pomočjo elementarnih igre in različnih športno-gibalnih vsebine. Otroci se seznanijo z osnovami ATLETIKE, GIMNASTIKE, IGER Z ŽOGO IN EKIPNIMI ŠPORTI (nogomet, košarka, rokomet, odbojka) v prilagojeni obliki. Za popestritev vadbe pa organiziramo tudi JUDO, PLAVANJE, VESLANJE, SANKANJE, POHODNIŠTVO,… Z otroci vadijo profesorji športne vzgoje, vaditelji in trenerji. Vadba traja 90min in poteka 2x tedensko. Otroci so lahko hkrati vključeni tudi v program Otroška športna akademija. Vsi tisti otroci, ki pa bi se želeli vključiti v kakovostni in vrhunski šport pa jih vključimo v tekmovalni program atletike.

Urnik vadbe

Športna šola skupina II starejši V to skupino sodijo otroci letnik rojstva 2012 in 2011. Cilj vadbe je osvajanje, razvijanje in nadgrajevanje naravnih oblik gibanja ter osnovni motoričnih sposobnosti s pomočjo elementarnih igre in različnih športno-gibalnih vsebine. Otroci se seznanijo z osnovami ATLETIKE, GIMNASTIKE, IGER Z ŽOGO IN EKIPNIMI ŠPORTI (nogomet, košarka, rokomet, odbojka) v prilagojeni obliki. Za popestritev vadbe pa organiziramo tudi JUDO, PLAVANJE, VESLANJE, SANKANJE, POHODNIŠTVO,… Z otroci vadijo profesorji športne vzgoje, vaditelji in trenerji. Vadba traja 90min in poteka 3x tedensko. Otroci so lahko hkrati vključeni tudi v program Otroška športna akademija. Vsi tisti otroci, ki pa bi se želeli vključiti v kakovostni in vrhunski šport pa jih vključimo v tekmovalni program atletike.

Urnik vadbe

Športna šola skupina III V to skupino sodijo otroci letnik rojstva 2010 in 2009. Cilj vadbe je nadgradnja osnovnih motoričnih sposobnosti. Program vadbe je zasnovan tako, da otroke motivira za izvajanje kompleksnih gibalnih nalog, jim daje osnovo za kasnejše vključevanje v kakovostni in vrhunski šport ter spodbuja zdrav razvoj športnika. Poudarek je na vadbi ATLETIKE, ki je temeljna športna panoga in z gibalnega vidika osnova številnim drugim športnim panogam. V vadbo pa so vključene tudi naravne oblike gibanja, elementarne igre in ekipni športi (košarka, rokomet, hokej, nogomet), ki so osnova dobro pripravljenemu programu vadbe. Z otroci vadijo učitelji športne vzgoje ter vaditelji in trenerji atletike. Vadba traja 90min in poteka 4x tedensko. Za otroke, ki pa bi se želeli seznaniti še z drugimi športnimi panogami (gimnastika, judo, veslanje, ekipni športi) pa sočasno ponujamo še vadbo po programu Otroške športne akademije. Vsi tisti otroci, ki pa bi se želeli vključiti v kakovostni in vrhunski šport pa jih vključimo v tekmovalni program atletike.

Urnik vadbe

Športna šola skupina IV To je najstarejša skupina v katero sodijo otroci letnik rojstva 2008 in starejši. Cilj vadbe je nadgrajevanje osnovnih motoričnih sposobnosti, predvsem vzdržljivosti, hitrosti in moči. Program je zasnovan bolj individualno, glede na potrebe in želje športnika. Poudarek je na vadbi ATLETIKE, ki je temeljna športna panoga in z gibalnega vidika osnova številnim drugim športnim panogam. V vadbo pa so vključeni tudi ekipni športi, s pomočjo katerih razvijamo posamezne motorične sposobnosti in skrbijo za pestrost in raznolikost športne vadbe. V skupino so vključeni tako otroci in mladostniki, ki se s športom ukvarjajo rekreativno in za njih šport predstavlja zdrav način življenja, kot tudi otroci in mladostniki, ki so že ali pa bi se še morda želeli vključiti v kakovostni in vrhunski šport. S skupino vadijo kondicijski trener, učitelj športne vzgoje in trener atletike. Vadba traja 90min in poteka 4x tedensko. Za otroke in mladostnike, ki pa bi se želeli seznaniti še z drugimi športnimi panogami (gimnastika, judo, veslanje, ekipni športi) pa sočasno ponujamo še vadbo po programu Otroške športne akademije. Vsi tisti mladostniki, ki pa bi se želeli vključiti v kakovostni in vrhunski šport pa jih vključimo v tekmovalni program atletike.

Urnik vadbe

Cenik vadbe in pogoji poslovanja

Scroll to Top