cenik in pogoji poslovanja

Cenik vadbe:

SKUPINAStevilo obiskov na tedenMesecni prispevek za sportni programLatna clanarina
Ati in mami telovadita z menoj1 obisk25 EUR10 EUR
Skupina sportni vrtec II1 obisk28 EUR10 EUR
Skupina sportni vrtec II2 obisk32 EUR10 EUR
Skupina sportni vrtec I1 obisk28 EUR10 EUR
Skupina sportni vrtec I2 obisk35 EUR10 EUR
Skupina I1 obisk28 EUR10 EUR
Skupina I2 obiska35 EUR10 EUR
Skupina II, III in IV1 obisk28 EUR10 EUR
Skupina II, III in IV2 obiska35 EUR10 EUR
Skupina II, III in IV3 obiski40 EUR10 EUR
Skupina II, III in IV4 obiski40 EUR10 EUR

Letna članarina:

Letna članarina v višini 10,00 €, se plača enkrat za celo sezono, od 1.9. – 31.8. in je enotna za vse celoletne programe Športnega društva Pohorje. Članarina vključuje članstvo v programu Športnega društva Pohorje in Otroške športne akademije ter društveno majico.

Družinski popusti:

  • Pri vključitvi dveh (2) članov družine, vam za drugega člana priznamo 5,00 € popusta, ki se obračuna na znesek mesečnega prispevka za športni program.
  • Pri vključitvi treh (3) članov družine, vam za drugega priznamo 5,00 € popusta na znesek mesečnega prispevka za športni program, za tretjega pa 10,00 € popusta na znesek mesečnega prispevka za športni program.

Način plačevanja:

Mesečni prispevek za športni program in letna članarina se poravnata s položnico, ki jo prejmete na dom. Prispevek za športni program mora član poravnati najpozneje do 15. dneva v tekočem mesecu.

Prispevek za športni program ni potrebno poravnat le, če je član od dejavnosti odsoten ves mesec ali več, kar mora starš oziroma zakonitni zastopnik člana pravočasno, tj. pred samo odsotnostjo, sporočiti pisno ali po elektronski pošti.

Prispevka za športni program so v celoti opravičeni socialno ogroženi člani, katerih oba starša sta nezaposlena in prijavljena na zavodu za zaposlovanje (potrdilo z zavoda za zaposlovanje in centra za socialno delo).

Zamudnina:

V primeru neplačanega mesečnega prispevka za športni program do navedenega datuma se članu oziroma zakonitemu zastopniku člana pošlje:

  • opomin prve stopnje s pozivom na plačilo,
  • v primeru neplačanega opomina prve stopnje, opomin druge stopnje s pozivom na plačilo in zamudnino v višini 2,00 €,
  • v primeru neplačanega opomina druge stopnje, opomin tretje stopnje s pozivom na plačilo in zamudnino v višini 5,00 €,
  • v primeru neplačanega opomina tretje stopnje, opomin četrte stopnje s pozivom na plačilo in zamudnino v višini 10,00 €. Opominu se pripiše pravni poduk, da v primeru neplačila sledi izterjava navedene vsote, ter član tako izgubi pravico do vadbe, dokler niso poravnane vse obveznosti do ŠD Pohorje.

Cenik velja od 1.9.2023 naprej.

 

 

 

Scroll to Top